MEDISCHE EXPERTISE

Medische expertises worden regelmatig ingezet om de gezondheidstoestand in het verleden, het heden of in de toekomst te beoordelen. Dit gebeurt onder andere in het kader van arbeidsongeschiktheid, maar ook in het kader van medische aansprakelijkheid, ongevallen of andere bestuursrechtelijke en/of civielrechtelijke procedures.

 

Intermedes verzorgt de volledige backoffice voor de bij haar aangesloten medische experts. Dit betekent dat Intermedes een logistieke en administratieve ondersteuning biedt die de expert in staat stelt zich te richten op zijn kerncompetentie, namelijk het opstellen van een onafhankelijk en kwalitatief goed medisch rapport. Om dit te borgen verzorgt Intermedes de planning, organisatie, bewaking van de voortgang en de administratieve ondersteuning voor de expert. Daarnaast biedt zij de mogelijkheid van intercollegiale toetsing en intervisie. Intermedes conformeert zich aan de eisen zoals zijn beschreven in de Richtlijn Medische Specialistische Rapportages zodat de kwaliteit alsmede de consistentie van de rapportages is gegarandeerd. Daarbij proberen wij de belasting voor de onderzochte zo gering mogelijk te houden, bijvoorbeeld door multidisciplinaire onderzoeken zoveel mogelijk te combineren.

COVID-19:

Lees dan onderstaande informatie goed door:

Indien u last heeft van een van de volgende klachten verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen en de afspraak af te zeggen:

(neus)Verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, reuk- en/of smaakverlies, vermoeidheid, je ziek voelen en/of diarree.

 

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend alleen naar het onderzoek te komen. Mocht dit niet mogelijk zijn in verband met vervoer, dan dient het reisgezelschap buiten de onderzoeksruimte op u te wachten. 

 

 

Specialist

Specialisme

Aandachtsgebied

Locatie

Beschikbaarheid

Dr. J. J. Koolen

Cardiologie

>  Coronarialijden

>  Interventie cardiologie

Amsterdam

December 2022

Drs. M.M.B. Tucker,

kandidaatlid NVMSR

Interne geneeskunde

>  Algemene interne geneeskunde

>  Chronische vermoeidheid 

>  Infectie gerelateerde ziektebeelden         (Long Covid & Lyme)

>  Algemeen medische oncologie

Waalre

(regio Eindhoven)

December 2022

Dr. J.P. Janssen,

kandidaatlid NVMSR

Longgeneeskunde

>  Longkanker

>  Pneumothorax

>  Astma

>  COPD

Nijmegen

December 2022

Neurologie

Dr. J.P. Ter Bruggen,

lid NVMSR

>  Hoofdpijn

>  Neuropatische pijn

>  Bewegingsstoornissen

    (inclusief Parkinson)

>  Cognitieve functiestoornissen

>  Slaapgerelateerde aandoeningen

> Traumatologie

> Neuromusculaire aandoeningen

Vught

Januari 2023

Neurologie

Dr. F. Reesink

>  Neurodegeneratieve

    aandoeningen

>  Dementie

>  Bewegingsstoornissen

Drachten

Groningen

December 2022

Drs. A.M.J. Burgers,

lid NVMSR

Orthopedie

>  Algemene orthopedie

>  Bovenste extremiteiten

>  Traumatologie

>  Kniechirurgie

Waalre 

(regio Eindhoven)

Wassenaar

Februari 2023

Orthopedie

Drs. C. van Doorn,

kandidaatlid NVMSR

>  Algemene orthopedie

>  Traumatologie

>  Shouderchirurgie

>  Heupchirurgie

>  Kniechirurgie

>  Voetchirurgie

>  Enkelchirurgie

Ambt-Delden (regio Hengelo)

December 2022

Drs. J.M. Sturkenboom,

lid NVMSR

Orthopedie

>  Heupchirurgie

>  Kniechirurgie

>  Voet- en enkelchirurgie

Utrecht

Januari 2023

Prof. em. dr. A. Van Kampen MA,

lid NVMSR

Orthopedie

>  Algemene orthopedie

>  Traumatologie

>  Kniechirurgie

>  Medische aansprakelijheid

Nijmegen, 

Amsterdam en Waalre (regio Eindhoven)

Januari 2023

Plastische chirurgie

Dr. E.A.W.J. Dumont,

lid NVMSR

>  Algemene plastische chirurgie

>  Brandwonden-

    en litteken chirurgie

>  Handchirurgie

>  Reconstructieve chirurgie

Eindhoven en         's Hertogenbosch

December 2022

Prof. em. dr. L.B.A. Van de Putte,

lid NVMSR

Reumatologie

>  Algemene reumatologie

>  Artritis, artrose

>  Systemische auto-

    immuunziekten

>  Pijnsyndromen, waaronder

    fybromyalgie

regio Deventer

(landelijk inzetbaar)

December 2022

Tandheelkunde

Dhr. H.V.L.C. Eijsbouts

>  Algemene mondzorg

>  Tandheelkunde

>  Implantologie

>  Kaakletsel

>  Kaakgewrichtsproblematiek

Amsterdam

Bussum

Tilburg

Kessel (Limburg)

Zwolle

Waalre

December 2022

Wij overleggen graag met u indien er behoefte is aan een onderzoek in een andere stad of regio.