top of page
TOP PAGE

MEDISCHE EXPERTISE

Medische expertises worden regelmatig ingezet om de gezondheidstoestand in het verleden, het heden of in de toekomst te beoordelen. Dit gebeurt onder andere in het kader van arbeidsongeschiktheid, maar ook in het kader van medische aansprakelijkheid, ongevallen of andere bestuursrechtelijke en/of civielrechtelijke procedures.

 

Intermedes verzorgt de volledige backoffice voor de bij haar aangesloten medische experts. Dit betekent dat Intermedes een logistieke en administratieve ondersteuning biedt die de expert in staat stelt zich te richten op zijn kerncompetentie, namelijk het opstellen van een onafhankelijk en kwalitatief goed medisch rapport. Om dit te borgen verzorgt Intermedes de planning, organisatie, bewaking van de voortgang en de administratieve ondersteuning voor de expert. Daarnaast biedt zij de mogelijkheid van intercollegiale toetsing en intervisie. Intermedes conformeert zich aan de eisen zoals zijn beschreven in de Richtlijn Medische Specialistische Rapportages zodat de kwaliteit alsmede de consistentie van de rapportages is gegarandeerd. Daarbij proberen wij de belasting voor de onderzochte zo gering mogelijk te houden, bijvoorbeeld door multidisciplinaire onderzoeken zoveel mogelijk te combineren.

ONZE SPECIALISTEN

Specialist

Specialisme

Aandachtsgebied

Locatie

Beschikbaarheid

Dr. J. J. Koolen

Cardiologie

>  Coronarialijden

>  Interventie cardiologie

Amsterdam

April 2024

Chirurg / Intensivist

Dr. F.J. Schoonderbeek

kandidaatlid NVMSR

>  (Complexe) chirurgische 

    problematiek, m.n. abdominaal, 

    vasculair en trauma

>  Intensieve care-gerelateerde

    problematiek

Rotterdam

April 2024

Drs. M.M.B. Tucker

kandidaatlid NVMSR

Interne geneeskunde

>  Algemene interne geneeskunde

>  Chronische vermoeidheid 

>  Infectie gerelateerde ziektebeelden        (Long Covid & Lyme)

>  Algemeen medische oncologie

Waalre

(regio Eindhoven)

April 2024

Dr. J.P. Janssen

Longgeneeskunde

>  Longkanker

>  Pneumothorax

>  Astma

>  COPD

Nijmegen

April 2024

Neurologie

Dr. J.P. Ter Bruggen

lid NVMSR

>  Hoofdpijn

>  Neuropatische pijn

>  Bewegingsstoornissen

    (inclusief M. Parkinson)

>  Cognitieve functiestoornissen

>  Slaapgerelateerde aandoeningen

>  Traumatologie

>  Neuromusculaire aandoeningen

Vught

September 2024

Neurologie

Dr. F.E. Reesink

lid NVMSR

>  Cognitieve stoornissen

>  Neuroimmunologie

    (o.a. Multiple Sclerosis)

>  Bewegingsstoornissen

     (o.a. Morbus Parkinson)

>  Traumatologie 

>  Hoofdpijn

>  Neuropathische pijn

Drachten

Groningen

April 2024

Prof. dr. P. Ringens

Oogheelkunde

>  Algemene oogheelkunde

    (o.a. netvlieschirurgie,

    refractiechirurgie)

Alleen

beoordelingen

op papier

April 2024

Drs. A.M.J. Burgers

lid NVMSR

Orthopedie

>  Algemene orthopedie

>  Bovenste extremiteiten

>  Traumatologie

>  Kniechirurgie

Wassenaar

Juni 2024

Orthopedie

Drs. C. van Doorn

kandidaatlid NVMSR

>  Algemene orthopedie

>  Traumatologie

>  Shouderchirurgie

>  Heupchirurgie

>  Kniechirurgie

>  Voetchirurgie

>  Enkelchirurgie

Deventer

Enschede

April 2024

Drs. R.J. de Jong

lid NVMSR

Orthopedie

>  Algemene orthopedie

>  Kniechirugie

>  Sportletsel

>  Traumatologie

Utrecht

April 2024

Drs. J.M. Sturkenboom

lid NVMSR

Orthopedie

>  Heupchirurgie

>  Kniechirurgie

>  Voet- en enkelchirurgie

Utrecht

April 2024

Dr. D.A. van Kampen

lid NVMSR

Orthopedie

>  Algemene orthopedie

>  Traumatologie

>  Kniechirugie

> Schouderchirurgie

Amsterdam

April 2024

Prof. em. dr. A. Van Kampen MA

lid NVMSR

Orthopedie

>  Algemene orthopedie

>  Traumatologie

>  Kniechirurgie

>  Medische aansprakelijheid

Nijmegen, 

Waalre (regio Eindhoven)

April 2024

Plastische chirurgie

Dr. E.A.W.J. Dumont

lid NVMSR

>  Algemene plastische chirurgie

>  Brandwonden-

    en litteken chirurgie

>  Handchirurgie

>  Reconstructieve chirurgie

Eindhoven en

's Hertogenbosch

April 2024

Prof. em. dr. L.B.A. Van de Putte

lid NVMSR

Reumatologie

>  Algemene reumatologie

>  Artritis, artrose

>  Systemische auto-

    immuunziekten

>  Pijnsyndromen, waaronder

    fybromyalgie

regio Deventer

(landelijk inzetbaar)

April 2024

Tandheelkunde

Dhr. H.V.L.C. Eijsbouts

>  Algemene mondzorg

>  Tandheelkunde

>  Implantologie

>  Kaakletsel

>  Kaakgewrichtsproblematiek

Amsterdam

Bussum

Tilburg

Kessel (Limburg)

Zwolle

Waalre

April 2024

Traumachirurgie

Dr. A.H. van der Veen

lid NVMSR

>  Algemene Traumatologie

>  Hoofd- / Halschirurgie

>  Traumatologie

Eindhoven

Juni 2024

Wij overleggen graag met u indien er behoefte is aan een onderzoek in een andere stad of regio.

bottom of page