MEDISCHE EXPERTISE

COVID-19:

Zoals bekend zijn de maatregelen met betrekking tot COVID-19 met ingang van 11 mei 2020 versoepeld, ook voor de zogenaamde contactberoepen. Dit betekent voor Intermedes dat wij per direct de aanvragen voor medische expertises in behandeling nemen en onderzoeken gaan inplannen.

In het gehele traject van de expertise volgen wij de leidraad van de Federatie Medisch Specialisten alsmede de adviezen van het RIVM.

Medische expertises worden regelmatig ingezet om de gezondheidstoestand in het verleden, het heden of in de toekomst te beoordelen. Dit gebeurt onder andere in het kader van arbeidsongeschiktheid, maar ook in het kader van medische aansprakelijkheid, ongevallen of andere bestuursrechtelijke en/of civielrechtelijke procedures.

 

Intermedes verzorgt de volledige backoffice voor de bij haar aangesloten medische experts. Dit betekent dat Intermedes een logistieke en administratieve ondersteuning biedt die de expert in staat stelt zich te richten op zijn kerncompetentie, namelijk het opstellen van een onafhankelijk en kwalitatief goed medisch rapport. Om dit te borgen verzorgt Intermedes de planning, organisatie, bewaking van de voortgang en de administratieve ondersteuning voor de expert. Daarnaast biedt zij de mogelijkheid van intercollegiale toetsing en intervisie. Intermedes conformeert zich aan de eisen zoals zijn beschreven in de Richtlijn Medische Specialistische Rapportages zodat de kwaliteit alsmede de consistentie van de rapportages is gegarandeerd. Daarbij proberen wij de belasting voor de onderzochte zo gering mogelijk te houden, bijvoorbeeld door multidisciplinaire onderzoeken zoveel mogelijk te combineren.

Bent u een cliënt?

Lees dan onderstaande informatie goed door:

U ontvangt van ons, samen met de uitnodiging voor de medische expertise, een vragenlijst om een inventarisatie te maken in hoeverre u klachten heeft vanwege het COVID-19 virus. 

Drie dagen voorafgaand aan de afspraak bellen wij u op en nemen wij gezamenlijk de vragen met u door. Als u op dat moment geen klachten hebt, kan de afspraak vooralsnog gewoon doorgaan. Op de ochtend van de afspraak dient u zelf uw temperatuur op te meten. Is deze hoger dan 37,5 C? Dan kan de afspraak helaas niet doorgaan. 

 

Bij aanvang van de afspraak wordt de vragenlijst nogmaals met u doorgenomen en uw temperatuur nogmaals gemeten door de medisch specialist. Als u ook op dat moment helemaal klachtenvrij bent kan de afspraak doorgaan. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend alleen naar het onderzoek te komen. Mocht dit niet mogelijk zijn in verband met vervoer, dan dient het reisgezelschap buiten de onderzoeksruimte op u te wachten. 

 

 

Specialist

Specialisme

Aandachtsgebied

Locatie

Beschikbaarheid

Dr. J. J. Koolen

Cardiologie

>  Coronarialijden

>  Interventie cardiologie

Amsterdam

September 2021

Dr. J.P. Janssen,

kandidaatlid NVMSR

Longarts

>  Longkanker

>  Pneumothorax

>  Astma

>  COPD

Nijmegen

September 2021

Neurologie

Dr. P.J. ter Bruggen

lid NVMSR

>  Hoofdpijn

>  Neuropatische pijn

>  Bewegingsstoornissen

    (inclusief Parkinson)

>  Cognitieve functiestoornissen

>  Slaapgerelateerde aandoeningen

Breda

Vught

Waalre

Oktober 2021

Drs. A.M.J. Burgers,

lid NVMSR

Orthopedie

>  Algemene orthopedie

>  Bovenste extremiteiten

>  Traumatologie

>  Kniechirurgie

Waalre 

(regio Eindhoven)

Oktober 2021

Drs. J.M. Sturkenboom,

lid NVMSR

Orthopedie

>  Heupchirurgie

>  Kniechirurgie

>  Voet- en enkelchirurgie

Utrecht

September 2021

Prof. em. dr. A. Van Kampen,

lid NVMSR

Orthopedie

>  Algemene orthopedie

>  Traumatologie

>  Kniechirurgie

>  Medische aansprakelijheid

Nijmegen, 

Amsterdam en Waalre (regio Eindhoven)

Oktober 2021

Plastische chirurgie

Dr. E.A.W.J. Dumont,

lid NVMSR

>  Algemene plastische chirurgie

>  Brandwonden-

    en litteken chirurgie

>  Handchirurgie

>  Reconstructieve chirurgie

Eindhoven en         's Hertogenbosch

September 2021

Prof. em. dr. L.B.A. van de Putte,

lid NVMSR

Reumatologie

>  Algemene reumatologie

>  Artritis, artrose

>  Systemische auto-

    immuunziekten

>  Pijnsyndromen, waaronder

    fybromyalgie

regio Deventer

(landelijk inzetbaar)

September 2021

Tandheelkunde

Dhr. H.V.L.C. Eijsbouts

>  Algemene mondzorg

>  Tandheelkunde

>  Implantologie

>  Kaakletsel

>  Kaakgewrichtsproblematiek

Amersfoort

Amsterdam

Grauw (Friesland)

Tilburg

Kessel (Limburg)

Zwolle

Waalre

September 2021

Wij overleggen graag met u indien er behoefte is aan een onderzoek in een andere stad of regio.