top of page
TOP PAGE

MEDISCHE EXPERTISE

Medische expertises worden regelmatig ingezet om de gezondheidstoestand in het verleden, het heden of in de toekomst te beoordelen. Dit gebeurt onder andere in het kader van arbeidsongeschiktheid, maar ook in het kader van medische aansprakelijkheid, ongevallen of andere bestuursrechtelijke en/of civielrechtelijke procedures.

 

Intermedes verzorgt de volledige backoffice voor de bij haar aangesloten medische experts. Dit betekent dat Intermedes een logistieke en administratieve ondersteuning biedt die de expert in staat stelt zich te richten op zijn kerncompetentie, namelijk het opstellen van een onafhankelijk en kwalitatief goed medisch rapport. Om dit te borgen verzorgt Intermedes de planning, organisatie, bewaking van de voortgang en de administratieve ondersteuning voor de expert. Daarnaast biedt zij de mogelijkheid van intercollegiale toetsing en intervisie. Intermedes conformeert zich aan de eisen zoals zijn beschreven in de Richtlijn Medische Specialistische Rapportages zodat de kwaliteit alsmede de consistentie van de rapportages is gegarandeerd. Daarbij proberen wij de belasting voor de onderzochte zo gering mogelijk te houden, bijvoorbeeld door multidisciplinaire onderzoeken zoveel mogelijk te combineren.

ONZE SPECIALISTEN

Specialist

Specialisme

Aandachtsgebied

Locatie

Beschikbaarheid

Dr. J. J. Koolen

Cardiologie

>  Coronarialijden

>  Interventie cardiologie

Amsterdam

Oktober 2023

Drs. M.M.B. Tucker,

kandidaatlid NVMSR

Interne geneeskunde

>  Algemene interne geneeskunde

>  Chronische vermoeidheid 

>  Infectie gerelateerde ziektebeelden         (Long Covid & Lyme)

>  Algemeen medische oncologie

Waalre

(regio Eindhoven)

Oktober  2023

Dr. J.P. Janssen,

kandidaatlid NVMSR

Longgeneeskunde

>  Longkanker

>  Pneumothorax

>  Astma

>  COPD

Nijmegen

Oktober  2023

Neurologie

Dr. J.P. Ter Bruggen,

lid NVMSR

>  Hoofdpijn

>  Neuropatische pijn

>  Bewegingsstoornissen

    (inclusief M. Parkinson)

>  Cognitieve functiestoornissen

>  Slaapgerelateerde aandoeningen

> Traumatologie

> Neuromusculaire aandoeningen

Vught

Februari 2024

Neurologie

Dr. F.E. Reesink

>  Algemene neurologie

>  Neurodegeneratieve

    aandoeningen

>  Cognitieve functiestoornissen

>  M. Parkinson

Drachten

Groningen

Oktober  2023

Drs. A.M.J. Burgers,

lid NVMSR

Orthopedie

>  Algemene orthopedie

>  Bovenste extremiteiten

>  Traumatologie

>  Kniechirurgie

Waalre 

(regio Eindhoven)

Wassenaar

Januari 2024

Orthopedie

Drs. C. van Doorn,

kandidaatlid NVMSR

>  Algemene orthopedie

>  Traumatologie

>  Shouderchirurgie

>  Heupchirurgie

>  Kniechirurgie

>  Voetchirurgie

>  Enkelchirurgie

Deventer

Enschede

Oktober 2023

Drs. R.J. de Jong,

lid NVMSR

Orthopedie

>  Algemene orthopedie

>  Kniechirugie

>  Sportletsel

>  Traumatologie

Utrecht

Oktober  2023

Drs. J.M. Sturkenboom,

lid NVMSR

Orthopedie

>  Heupchirurgie

>  Kniechirurgie

>  Voet- en enkelchirurgie

Utrecht

December 2023

Dr. D.A. van Kampen,

lid NVMSR

Orthopedie

>  Algemene orthopedie

>  Traumatologie

>  Kniechirugie

> Schouderchirurgie

Amsterdam

Oktober  2023

Prof. em. dr. A. Van Kampen MA,

lid NVMSR

Orthopedie

>  Algemene orthopedie

>  Traumatologie

>  Kniechirurgie

>  Medische aansprakelijheid

Nijmegen, 

Waalre (regio Eindhoven)

Oktober  2023

Plastische chirurgie

Dr. E.A.W.J. Dumont,

lid NVMSR

>  Algemene plastische chirurgie

>  Brandwonden-

    en litteken chirurgie

>  Handchirurgie

>  Reconstructieve chirurgie

Eindhoven en

's Hertogenbosch

Oktober 2023

Prof. em. dr. L.B.A. Van de Putte,

lid NVMSR

Reumatologie

>  Algemene reumatologie

>  Artritis, artrose

>  Systemische auto-

    immuunziekten

>  Pijnsyndromen, waaronder

    fybromyalgie

regio Deventer

(landelijk inzetbaar)

Oktober  2023

Tandheelkunde

Dhr. H.V.L.C. Eijsbouts

>  Algemene mondzorg

>  Tandheelkunde

>  Implantologie

>  Kaakletsel

>  Kaakgewrichtsproblematiek

Amsterdam

Bussum

Tilburg

Kessel (Limburg)

Zwolle

Waalre

Oktober  2023

Traumachirurgie

Dr. F.J. Schoonderbeek

kandidaatlid NVMSR

Rotterdam

Oktober 2023

>  (Complexe) chirurgische 

    problematiek, m.n. abdominaal, 

    vasculair en trauma

>  Intensieve care-gerelateerde

    problematiek

Wij overleggen graag met u indien er behoefte is aan een onderzoek in een andere stad of regio.

bottom of page